การแพทย์

สำลีเกิดขึ้นจากการนำฝ้ายจากต้นฝ้าย มาผ่านการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ แล้วจึงนำมาใช้งาน ในวงการแพทย์ครั้งแรก ตั้งแต่ ค.ศ 1180 ที่โรงพยาบาล Queen’s Hospital ที่เมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ โดย Dr.Joseph Sampson Gamgee ซึ่งหลังจากนั้นก็เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน ที่กระบวนการผลิตควบคุมได้แม่นยำ สะอาดและปลอดภัยขึ้น การนำฝ้ายมาใช้ได้แปรรูปไปใช้งานอีกหลากหลาย รวมถึงผ้าอนามัยด้วย

ทางการแพทย์จะไม่ใช้วัสดุอย่างอื่นในการทำแผลผู้ป่วยเลย นอกจากฝ้ายบริสุทธิ์ 100% เท่านั้น เพราะฝ้ายบริสุทธิ์ 100% เป็นวัสดุเดียวที่ทางการแพทย์ยอมรับว่า สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และซึมซับตัวยารักษาได้เป็นอย่างดี